Privacybeleid

Privacy verklaring Gezond Omgaan Met PCOS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat gebruik van jouw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Gezond Omgaan Met PCOS, onderdeel van Phoenix Productions (Hierna “gezondomgaanmetpcos.nl”) verwerkt diverse persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt of via onze website een bestelling plaatst.

gezondomgaanmetpcos.nl vindt jouw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacy verklaring legt zij (onder meer) uit waarom zij jouw persoonsgegevens nodig heeft en wat je kunt doen als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die gezondomgaanmetpcos.nl verwerkt Als je een bestelling plaatst via de website van gezondomgaanmetpcos.nl vragen we je om een aantal gegevens in te vullen. We vragen je om jouw naam, factuur- en afleveradres(sen), emailadres en betaalgegevens. Dit zijn persoonsgegevens, omdat het gegevens zijn die herleidbaar zijn tot jou als individu.

Als je een account aanmaakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens: jouw naam, e-mailadres, factuur-en afleveradres(sen) en betaalgegevens; je bestelgegevens/ aankoopgeschiedenis en gekozen afleveroptie en e-mail en personalisatievoorkeuren.

Als je contact hebt met ons via onze klantenservice verwerken wij jouw e-mailadres en e-mailbericht wanneer je via e-mail contact met ons opneemt.

Als je onze website bezoekt verwerken wij jouw IP-adres/domeinnaam.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? gezondomgaanmetpcos.nl krijgt jouw persoonsgegevens doordat:

 • jij deze zelf aan ons verstrekt;
 • jij onze website bezoekt;
 • jij ons via social media een privé berichtje stuurt;
 • iemand die jou een cadeau wil sturen deze aan ons verstrekt;
 • jij iemand anders/een ander bedrijf toestemming hebt gegevens om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Doel gezondomgaanmetpcos.nl verwerkt genoemde gegevens om de volgende redenen:

 • de overeenkomst die klanten met gezondomgaanmetpcos.nl sluiten (financieel en administratief) te kunnen afhandelen/jouw bestelling te kunnen afhandelen;
 • jouw (door iemand anders bestelde) cadeau te kunnen toesturen;
 • (potentiële) klanten te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • jouw vragen te kunnen beantwoorden of te kunnen reageren op jouw bericht;
 • je nog beter te kunnen helpen/ onze product- en dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze pagina’s te kunnen personaliseren voor elke unieke bezoeker/gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen (mocht je onze gepersonaliseerde aanbiedingen niet op prijs stellen, dan kun je het vakje ‘marketing uitzetten’ aanvinken aan het begin van je bezoek aan gezondomgaanmetpcos.nl);
 • klanten/geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van onze producten;
 • om jou -na het plaatsen van een bestelling- om een review te kunnen vragen, zie ook onder het kopje ‘verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden’);
 • ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

gezondomgaanmetpcos.nl stuurt een nieuwsbrief De nieuwsbrief mogen wij u toesturen omdat je klant bij ons bent of omdat je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Als je op de toezending van onze nieuwsbrief geen prijs (meer) stelt, dan kun je je daarvoor uiteraard afmelden. De eenvoudigste manier om je af te melden is door gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief. Je kunt ook een email sturen naar info@gezondomgaanmetpcos.nl. Wij doen ons best jouw emailadres zo spoedig mogelijk van de mailinglist te verwijderen.

Gepersonaliseerde emailberichten/persoonlijke voorkeuren Wij kunnen je ook andere informatie toesturen, zoals winacties of persoonlijke aanbevelingen. Dit doen we met jouw toestemming op basis van jouw persoonlijke voorkeuren, die gebaseerd zijn op je bestel- en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden. Op deze manier willen wij de inhoud van onze berichten relevanter en persoonlijker voor je maken.

Verbeteren winkelbeleving wanneer je op gezondomgaanmetpcos.nl een artikel bekijkt, kun je ook andere artikelen zien die we aanbevelen (onder het kopje “Anderen bekeken ook”). Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk, maar gebaseerd op statistieken. Iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen, net zoals in de fysieke winkels, waar bepaalde artikelen van hetzelfde type of categorie ook bij elkaar staan.

Cookies: De website van gezondomgaanmetpcos.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze website geplaatst wordt op de apparatuur waarmee u de website bezoekt, zoals uw telefoon of computer.

Gezondomgaanmetpcos.nl maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthoudt bijvoorbeeld uw login en de artikelen die u in uw winkelmandje plaatst. Voor het plaatsen van dergelijke cookies is geen toestemming nodig.

Gezondomgaanmetpcos.nl gebruikt ook cookies waar zij wél toestemming voor nodig heeft. Zij plaatst deze cookies niet zonder daaraan voorafgaand om jouw toestemming te hebben gevraagd. Informatie over de door gezondomgaanmetpcos.nl gebruikte cookies/ het cookiebeleid vind je hier.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden Gezondomgaanmetpcos.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daar een specifieke reden/noodzaak voor is.

Afhandeling van de overeenkomst die je met Gezondomgaanmetpcos.nl hebt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leveren van betaaldiensten.

Klantonderzoeken (surveys) en reviews
Gezondomgaanmetpcos.nl waardeert de mening van jou als klant enorm en wil graag van jou weten hoe we onze dienstverlening naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken voor een klantonderzoek. Omdat wij dit niet altijd zelf doen verstrekt gezondomgaanmetpcos.nl soms persoonsgegevens aan externe dienstverleners die ons daarbij ondersteunen. Reviews worden (uiteraard) alleen met jouw toestemming geplaatst. Je kunt er bovendien voor kiezen om een review onder jouw eigen naam of met gebruik van een alias te plaatsen.

Wettelijke plicht
Soms is gezondomgaanmetpcos.nl wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of politie/justitie (ter uitvoering van de aan deze diensten opgedragen taken). gezondomgaanmetpcos.nl zal in dat geval aan haar wettelijke verplichtingen voldoen.

Afspraken met derden
(verwerkersovereenkomst) Als gezondomgaanmetpcos.nl derden inschakelt ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens, maakt ze -indien nodig- afspraken met die derde partijen om ervoor te zorgen dat ook deze partijen zorgvuldig en overeenkomstig de wet met jouw persoonsgegevens omgaan.

Gezondomgaanmetpcos.nl verstrekt/verkoopt geen persoonsgegevens aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

(Inloggen via) Social media Als je ons via social media (zoals Facebook, Instagram en Twitter) een privé berichtje stuurt, weten wij niet wat er van deze berichten wordt bewaard.

Je kunt met jouw Facebookaccount inloggen op jouw gezondomgaanmetpcos.nl account en op die manier producten en diensten waar jij fan van bent delen op social media. Dit is afhankelijk van de instellingen van jouw social media account.

We verwijzen je naar de privacy verklaringen van de betreffende social media voor de wijze waarop zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Gezondomgaanmetpcos.nl beschermt jouw persoonsgegevens/bewaartermijn
Gezondomgaanmetpcos.nl beschermt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door daartoe bevoegde personen worden ingezien;
 • werknemers van Gezondomgaanmetpcos.nl hebben een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale (klant)systeem;
 • werknemers van Gezondomgaanmetpcos.nl hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan gezondomgaanmetpcos.nl verstrekte persoonsgegevens;
 • gezondomgaanmetpcos.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf, zo gebruiken wij -bij het overdragen/ontvangen van jouw gegevens op onze website- coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • gezondomgaanmetpcos.nl laat haar beveiliging regelmatig toetsen door externe beveiligingsbureaus;
 • jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de organisatie en binnen de Europese Economische Ruimte (“EER“);
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Jouw accountgegevens worden in ieder geval verwijderd als je 2 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd;
 • de wet kan een bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Gezondomgaanmetpcos.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de gegevens gerelateerd aan jouw bestelling 7 jaar te bewaren.

Jouw rechten Op grond van de AVG heb je een aantal rechten. Deze rechten helpen je om jouw privacy te beschermen.

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jouw verwerkt worden en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar format;
 • het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op vergetelheid.

Tips en klachten
Gezondomgaanmetpcos.nl doet haar uiterste best om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Als je een tip voor ons hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens, horen wij dat graag. We hopen dat je het ons ook laat weten als je een klacht hebt. We kijken dan graag samen met jou naar een oplossing daarvan.

Contactgegevens Als je wilt reageren op ons privacyreglement, gebruik wilt maken van jouw rechten of een tip/klacht hebt, kun je contact met ons opnemen. Je kunt dat doen door een email te sturen naar info@gezondomgaanmetpcos.nl Gezondomgaanmetpcos.nl streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van jouw bericht te reageren. Als je wilt informeren naar de stand van zaken met betrekking tot jouw vraag/tip/klacht, kun je ons natuurlijk ook altijd bellen. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06 50969353

Putten, 27-01-2020